FI EN

TIETOSUOJA

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Koy Oulu Shopping Center on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja kunnioittamaan henkilötietojen suojaa. Meidän kanssa on turvallista asioida.

Tietosuojaseloste 25.5.2018
Rekisterin nimi: Oulun Ideaparkin asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
KOy Oulu Shopping Center
Ritaharjuntie 49
90540 Oulu

Tietosuojavastaava
Niko Järvelä, p. 358 20 110 2203

Keräämme henkilötietoja kauppakeskuksen asiakassuhteiden hoitamista varten. Näitä voivat olla varaukset (promootiopaikat, saunavaraukset, kokoustilat), tiedottaminen, yhteydenpito ja liiketoiminnan kehittäminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia ja analytiikkaa varten.

Tietolähteinä ovat asiakkaiden lähettämät hakemukset ja varaustiedustelut. Asiakastietoja saadaan myös, kun asiakas osallistuu Ideaparkissa järjestettäviin kilpailuihin, arvointoihin ja kyselyihin. Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti, vaan ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan.

Rekisterin suojauksen periaatteina
Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa, johon ainoastaan Ideaparkin henkilökunnalla tai valtuutetuilla edustajilla on pääsy.
Ainoastaan määrätyillä Ideaparkin sekä sen toimeksiannosta tai lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekiseteritietokantaa, joka on tallennettu Atk-laitteille. Kullakin määritetyllä käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Henkilötietojasi vastaanottavat
yrityksemme työntekijät
sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse
yhtiö, joka vastaa verkkosivujen toiminnasta

Säilytämme henkilötietojasi
sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajankirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan
sähköisissä arkistoissa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet
oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
oikeus tietojen oikaisemiseen
oikeus käsittelyn rajoittamiseen
oikeus vastustaa käsittelyä
oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.